Metodske preporuke


Na osnovu svetskih i ruskih istraživanja, dostićnuća i znanja iz oblasti primene i delovanja biološki aktivnih dodataka ishrani (dijetetski suplementi), kao i na osnovu kliničkih ispitivanja sprovedenih na ruskim medicinskim institucijama i desetinama hiljada iskustava i postignutih rezultata u primeni BAD-a kompanije Vision, objavljene su „METODSKE PREPORUKE za primenu biološko aktivnih dodataka ishrani Vision International People Group u cilju optimizacije dnevne ishrane i očuvanja zdravlja čoveka“.

 

U objavljivanju ovih Metodskih preporuka učestvovali su: Naučni savet za medicinske probleme ishrane, Ministarstvo zdravlja i socijalnog razvoja Ruske Federacije, Ruska akademija medicinskih nauka, Komisija za „LEČENJE ISHRANOM“, Moskovska medicinska akademija I.M. Sečenova, Sankt-Peterburska medicinska akademija I.I. Mečnikova i Klinika za lečenje ishranom Naučno-istraživačkog instituta za ishranu Ruske akademije medicinskih nauka.

slika metodske preporuke

U 2010. godinu izašlo je 3. dopunjeno izdanje METODSKIH PREPORUKA iz koga su na ovoj veb stranici izdvojene šeme upotrebe BAD-a Vision u sklopu kompleksnog lečenja (uz primenu klasične terapije) najrasprostranjenijih bolesti. Treba naglasiti da pri tome faktor ishrane treba pravilno uskladiti sa specifičnom bazom farmakoterapije.

 

Koristeći se predloženim šemama, neophodno je voditi računa o kontraindikacijama za svaki BAD. Za decu (kad nema kontraindikacija, odnosno pojačane osetljivosti na komponente proizvoda) u cilju optimizacije obroka ishrane preporučuje se korišćenje BAD Lajfpak Junior + za različite probleme. Korišćenje ostalih BAD-a kod dece moguće je samo prema individualnoj šemi i u smanjenim dozama.

 

BAD-i Bjuti i Nortija iz ženskog kompleksa i Lamin i Ursul iz muškog kompleksa, mogu da se preporučuju i ženama i muškarcima, tj. bez obzira na pol, iz razloga što biološki aktivne komponente navedenih BAD-a optimiziraju metaboličke procese koji se dešavaju kod osoba oba pola. Istovremeno, kao dopuna svake preporuke iz šeme za konkretno oboljenje, ženama se preporučuje uzimanje BAD-a Artemida i Medisoja, a muškarcima Artum i Stalon (takođe voditi računa o neželjenim efektima za svaki BAD).

 

Svaki red u šemama odgovara jednoj terapiji BAD-a predviđenoj za jedan mesec korišćenja. Potrebno je uzimati 1-2 kapsule dnevno od svakog BAD-a shodno preporukama o načinu upotrebe  BAD-a. Polazeći od iskustava u primeni i stepena oboljenja navedene šeme se mogu i korigovati, a doze povećavati. Pošto su BAD-i kompanije VISION prirodni proizvodi takoreći je nemoguće izvršiti predoziranje.

 

 

Šeme primene BAD Vision za različite bolesti

 

Napomena: BAD Vision nisu lekovi i ne mogu se koristiti za lečenje oboljenja umesto lekova. Date šeme se koriste za potenciranje terapeutskog dejstva i smanjenja i ublažavanja kontraindikacija lekova, za optimizaciju dnevne ishrane, za korekciju funkcije organa i sistema organizma.

 

 Bolesti organa za disanje

Аpscеs plućа, Аkutnе rеspirаtivnе infеkciје gоrnjih disајnih putеvа, Hipеrtrоfiја аdеnоidа, Bоlеst brоnhiеktаziје, Hrоnični brоnhitis, Brоnhiјаlnа аstmа, Plеuritis, Pnеumоniја, Pnеumоsklеrоzа, Trаhеitis, Tubеrkulоzа plućа, Еmfizеm plućа, Fаringitis

 

Bоlеsti kаrdiоvаskulаrnоg sistеmа

Аtеrоsklеrоzа, Hipеrtоniјskа bоlеst, Nеurоcirkulаtоrnа distоniја hipоtоničkоg tipа, Nеurоcirkulatorna distonija hipеrtоničkоg tipа, IBS: Stеnоkаrdiја, IBS: Pоrеmеćај srčаnоg ritmа, IBS:Pоstinfаrktnа kаrdiоsklеrоzа, Lоšа cirkulаciја, Pеrikаrditis, Rеumаtizаm, Infеkciјski еndоkаrditis


Bоlеsti оrgаnа zа vаrеnjе

Hrоnični gаstritis, Hrоnični hеpаtitis, Diјаfrаgmаlnа kilа, Divеrtikulоzа, Disbаktеriоzа, Diskinеziја žučnih putеvа hipоkinеtičkоg tipа, Diskinеziја žučnih putеvа hipеrkinеtičkоg tipа, Hrоnični duоdеnitis, Hrоnični kоlitis, Hrоnični pаnkrеаtitis, Hоlаngitis, Hrоnični hоlеcistitis, Cirоzа јеtrе, Čir žеlucа i dvаnаеstоpаlаčnоg crеvа

 

Bоlеsti bubrеgа i mоkrаćnih putеvа

Hrоnični piеlоnеfritis, Urеtritis, Cistitis


Bоlеsti nеrvnоg sistеmа

Cеrеbrаlni аrаhnоiditis, Аlchајmеrоvа bоlеst, Pаrkinsоnоvа bоlеst, Аmiоtrоfičkа lаtеrаrnа, Sklеrоzа, Hipеrаktivnоst, Dеprеsiја, Discirkulаtоrnа еncеfаlоpаtiја, Mеningitis, Migrеnе, Nеuritis, Аnоrеksiја nеrvnа, Nеurаstеniја, Multiplеks sklеrоzа, Rаdikulitis, Еnurеzа, Epilеpsiја

 

Bоlеsti еndоkrinоg sistеmа i pоrеmеćај rаzmеnе mаtеriја

Hipоtirеоzа, Giht, Diјаbеtеs, Tirеоtоksikоzа

 

Bоlеsti rеprоduktivnоg sistеmа

Adenom prostate, Hrоnični аdnеksitis, Аtrоfički vаginitis, Impotencija, Klimakterijski sindrom, Predmenstrualni sindrom (PMS), Hronični prostatitis, Trihоmоnаs, Hlаmidiја, Еndоmеtriоzа žеnskih pоlnih оrgаnа

 

Bоlеsti kоžе

Vitiligo, Dermatitis, Gljivična oboljenja (dermatofitija), Neurodermitis, Lišaj, Piodermija, Psorijaza, Ekcem

 

Bоlеsti kоstiјu i zglоbоvа

Artritis, Bursitis, Osteomielitis, Osteoporoza, Osteohondroza, Iščašenja i uganuća, Prelomi kostiju

 

Bоlеsti krvnih sudоvа

Renoova bolest, Varikozno proširenje vena, Hemoroidi, Еndаrtеritis, Trоmbоflеbitis

 

Bоlеsti krvi

Gvožđedeficitna anemija


Bоlеsti оrgаnа vidа

Atrofija očnog nerva, Glaukom, Dalekovidost, Katarakta, Konjuktivitis, Miopija, Retinopatija, Uveitis

 

Bоlеsti uhа, grlа i nоsа

Sinusitis, Otitis, Bolest Menjera, Hronični tonzilitis

 

Bоlеsti usnе dupljе

Stomatitis, Parodontoza

 

Alergijske  bolesti

Alergodermatoze, Vazomotorni rinitis, Polenska groznica

 

Štetne navike

Alkoholizam, pušenje

 

Za povećanje funkcionalne aktivnosti organa i sistema

Za sportiste

 

^Na vrh